Hvem og hva er vi?


I år blir Søndre Nordstrandsløpet avholdt for femte gang! Nytt av i år er at vi har fått profesjonell tidtaking og at start og mål er på Holmlia-torg. Målet med løpet er å skape felleskap og folkehelse for befolkningen i bydelen.

Ideen bak løpet er ildsjel og folkehelseentusiast Ida Cecilia Juhasz, som også bor og jobber i bydelen. Hun er sterk tilhenger av at fysisk aktivitet og glede står sammen, der individer selv velger hvordan de ønsker å bruke og bevege kroppen sin. Ida Cecilia er utdannet idrettspedagog fra Norges idrettshøgskole og har en master i Empowerment og helsefremmende arbeid. Hun jobber som faglærer i Livsmestring og Folkehelse ved faghøyskole Kristiania. Hun har jobbet 11 år i treningsbransjen og har vært en pådriver for frivillig arbeid, fysisk aktivitet og helse i delbydelen Holmlia. 

Hvorfor løp?
Med hele 39 066 (SSB, 2020) innbyggere i bydel Søndre Nordstrand ligger bydelen lavt i forhold til noen levekårsindikatorer som påvirker helse. Det oppgis høyere forekomst av kroniske smerter blant befolkningen i bydelen, og om lag 60% oppgir at de trimmer en sjelden gang (Helseundersøkelsen, 2010).

Lavterskel

Det er dokumentert at ikke bare fysiske ubehag kan forebygges med aktivitet, men også psykiske plager. Fysisk aktivitet kan gi innvirkninger på psykiskhelse som livsutfoldelse, glede, økt velvære og overskudd. På bakgrunn av dette ønsker løpet å være et lavterskeltilbud, som vil si at alle kan delta og deltagere bestemmer selv om de ønsker å gå eller løpe i sitt eget tempo. Løpet har i tillegg frivillige ungdommer og voksene som hjelper til før og under løpsdagen. Løpet er inkluderende, hvor alle kan delta, både store og små. Det stilles ingen krav til fysisk form eller funksjonshemning - Det er mulig å gå, jogge eller plogge i alle løypene.