Hvem og hva er vi?

Søndre Nordstrandsløpet har blitt avholdt siden 2017, og har i 2023 nådd ny rekord med 220 deltagere! 
Løpet arrangeres av engasjerte naboer i delbydelen Holmlia, med flere aktører som drar i gang hvert år! Løpet ønsker å være både lavterskel for de som vil gå eller løpe i sitt tempo, og for de som vil konkurrere på tid -  vi har profesjonell tidtaking levert av EQtiming. 
Målet med løpet er å skape felleskap og folkehelse for befolkningen i bydelen.

Ideen og lederen bak Søndre Nordstrandsløpet er ildsjel og folkehelseentusiast Ida Cecilia Juhasz, som er fra og bor i bydelen. Hun er sterk tilhenger av aktivitetsmedisin, og er en pådriver for frivillig arbeid, fysisk aktivitet og helse i delbydelen Holmlia. Ida Cecilia er utdannet idrettspedagog fra Norges idrettshøgskole og har en master i Empowerment og helsefremmende arbeid. Til daglig jobber hun med folkehelse på organisatorisk nivå, og som instruktør på Lia trening på Holmlia.

Hvorfor løp?
Med hele 39 066 (SSB, 2020) innbyggere i bydel Søndre Nordstrand ligger bydelen lavt i forhold til noen levekårsindikatorer som påvirker helse. Det oppgis høyere forekomst av kroniske smerter blant befolkningen i bydelen, og om lag 60% oppgir at de trimmer en sjelden gang (Helseundersøkelsen, 2010).

Lavterskel

Det er dokumentert at ikke bare fysiske ubehag kan forebygges med aktivitet, men også psykiske plager. Fysisk aktivitet kan gi innvirkninger på psykisk helse som livsutfoldelse, glede, økt velvære og overskudd. På bakgrunn av dette ønsker løpet å være et lavterskeltilbud, som vil si at alle kan delta og deltagere bestemmer selv om de ønsker å gå eller løpe i sitt eget tempo. Løpet har i tillegg frivillige ungdommer og voksene som hjelper til før og under løpsdagen. Løpet er inkluderende, hvor alle kan delta, både store og små. Det stilles ingen krav til fysisk form eller funksjonshemning - gogge» eller plogge (plukke søppel og løp) i alle løypene. Løpet arrangeres i mai eller juni måneden hvert år.